Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης για την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή σε 13 Περιφέρειες

Εμφανίσεις: 692

Με 3 αποφάσεις αναρτητέες στο διαδίκτυο, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των πράξεων του Προγράμματος για την «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» για τις 13 περιφέρειες.

Με την ανακοίνωση των 3 αποφάσεων που αφορά συνολικά 4.928 ενεργειακούς επιθεωρητές, επιβεβαιώνεται και επίσημα η ολοκλήρωση των συνολικών πράξεων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ), δεδομένου ότι:

Οι 3 αποφάσεις είναι οι παρακάτω:

  1. Απόφαση για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου

  2. Απόφαση για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας

  3. Απόφαση για τις Περιφέρειες Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας

Πηγή