Ανακοίνωση Υ.ΠΕ.Κ.Α. για τη ρύθμιση αυθαιρέτων

Εμφανίσεις: 634

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. σχετικά με τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, με αφορμή πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας