Ταυτότητα κτιρίων

Γονική Κατηγορία: Αυθαίρετα Κατηγορία: Ν. 3843 Εμφανίσεις: 1527

Έγγραφο 3287/08.02.2013/Τ.Ε.Ε. "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστημάτων Δημιουργίας Διαχείρισης και Ελέγχου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτιρίων»