Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Τακτοποίηση Ημιϋπαίθριων

Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3843

New Έγγραφο Δ.Ο.Κ.Κ. 31542/31-7-2012 "Ν. 3843/10: Προθεσμίες καταβολής της α’ δόσης και εξόφλησης του ειδικού προστίμου"

New Νόμος 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις" όπου τo άρθρo 33 αναφέρεται στην μη επιβολή δημοτικών Τελών, ΤΑΠ κλπ, ενώ το άρθρο 34 αναφέρεται στην παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του Ν.3843/10.

Όπως φαίνεται στο άρθρο 34, για όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν το 2011 (από 1/1) η προθεσμία πληρωμής της 1ης δόσης πετατέθηκε για 31/10/2011. Υπενθυμίζεται πως για όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν το έτος 2010 (έως 31/12) εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση εξόφλησης τουλάχιστον της 1ης δόσης μέχρι τις 28/4/2011.

New Ανακοίνωση της πολεοδομίας του Δήμου Ξάνθης για την παραλαβή Νέων Αιτήσεων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΕΝΤΥΠΑ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το δελτίο τύπου που αφορά την παράταση για τη ρύθμιση των χώρων με το            ν. 3843/10

Εγκύκλιος 1/28.01.2011 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης αλλαγής χρήσης χώρων του ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-10), όπως ισχύει.

Εγκύκλιος 19/2010 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης αλλαγής χρήσης χώρων του ν.3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-10).

Εγκύκλιος 17/2010 . Διαδικασία   επιστροφής από τις Δ.Ο.Υ αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικού προστίμου ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α'/28-4-10) και άλλες διευκρινίσεις.

Eγκύκλιος 16/2010 (Συμπληρωματική της 6ης Εγκυκλίου) «Έλεγχος εκδοθεισών οικοδομικών αδειών»

Εγκύκλιος 15/2010 «Διαδικασία είσπραξης ειδικού προστίμου και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης αλλαγής χρήσης χώρων»

Εγκύκλιος 8/2010 «Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης»

Εγκύκλιος 6/2010 «Έλεγχος εκδοθεισών οικοδομικών αδειών»

Εγκύκλιος 5/2010 «Εφαρμογή του Β΄ Κεφαλαίου του Ν.3843/10»

 

Διαδικασία είσπραξης του ειδικού προστίμου του ν.3843/10 

Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ αρ. 29754 - 07 Ιουλίου 2010

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υποδείγματα για τον πολίτη

Υποδείγματα για την υπηρεσία

  • Ειδικού φύλλου καταχώρησης (Υπόδειγμα 5)  και ηλεκτρονικού βιβλίου καταχώρησης και παρακολούθησης της εξέλιξης (Υπόδειγμα 6)
  • Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου(Υπόδειγμα 7) 
  • Παράδειγμα Εντύπου υπολογισμού ειδικού προστίμου(Υπόδειγμα 7Α)
  • Δείγματα σφραγίδων : Καταχώρησης, Πληρότητας και Περαίωση της διαδικασίας (Υπόδειγμα 8) 

 

Aμοιβή

 

 

πηγή:tee.gr

JoomShaper