Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Ν. 4014

Οδηγίες περί προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές βεβαιωθέντων στις ΔΟΥ

Έγγραφο 36796/01.08.2013/ΔΟΚΚ "Οδηγίες περί προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές βεβαιωθέντων στις ΔΟΥ"

Σύστημα Διαχείρισης Δηλώσεων & Βεβαιώσεων του Ν. 4014/11

Το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων επεκτείνεται με τη δυνατότητα εισαγωγής των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων και την ηλεκτρονική διαχείριση αιτήσεων τροποποίησης. Για τον λογο αυτό από 19/6/2012 και μέχρι 21/6/2012 (που προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία) μπορεί να σημειωθούν μικρής

Αυθαίρετα

NEW Έγγραφο 9661/12.04.2013/Δ.Ο.Κ.Κ. "Έκδοση διοικητικών πράξεων απο τις ΥΔΟΜ σε ακίνητα με ρυθμισμένους αυθαίρετους χώρους"

ΠΟΛ 1034/22.2.2013/Υπ.Οικ. "Το ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών του ν.4014/2011 δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων"

Έγγραφο 26114/2.8.2012/Δ.Ο.Κ.Κ. "Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με

JoomShaper