Συμψηφισμός προστίμου με ποσά για ενεργειακή αναβάθμιση και στατική επάρκεια κτιρίων προ '03

Γονική Κατηγορία: Αυθαίρετα Κατηγορία: Ν. 4178 Εμφανίσεις: 2108

Υ.Α. 42554/11.08.2014/Αν. Υπ. Π.Ε.Κ.Α. Φ.Ε.Κ. 2440/Β/15.09.2014 "Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174)"

Υ.Α. 42575/11.08.2014/Αν. Υπ. Π.Ε.Κ.Α. Φ.Ε.Κ. 2440/Β/15.09.2014 "Καθορισμός  απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174)"