Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών

Γονική Κατηγορία: Διάφορα Κατηγορία: Δημόσια Έργα Εμφανίσεις: 1678

Υ.Α. ΔΚΠ/οικ/545/29.05.2015/Αν. Υπ. Ο.Υ.Ν.Τ. "Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Συμπλήρωση πίνακα τιμών ΗΜ.pdf)Συμπλήρωση πίνακα τιμών ΗΜ.pdf150 Kb624 Μεταφορτώσεις