Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Κτηνοτροφία

ΥΠΕΧΩΔΕ 83840/3591/87 (ΦΕΚ - Δ' 1)


Αποστάσεις από πόλεις, χωριά, οικισμούς, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, λίμνες και ακτές, λουτροπόλεις,


τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία και ευαγή ιδρύματα για την ανέγρεση νέας ή


επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης.


 


Αριθμ. 244203/06 (ΦΕΚ – 75 Β/26-1-2006 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-151 Β/9-2-


06)


Καθορισμός των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε


άλλου σχετικού θέματος, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων


κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων.


 


Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Αριθμός Φύλλου 477 (6.4.2000) 


 


Ν. 3698/08 (ΦΕΚ 198 Α/2-10-2008)


Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις.


 


 


Αριθμ. 348849/08 (ΦΕΚ 1 Β/2-1-2008)


Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 244203/16.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και


Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 75/ Β΄/26.1.2006, όπως διορθώθηκε από το Φ.Ε.Κ. 151/ Β΄/9.2.2006) περί «Καθορισμού των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων», καθώς και της τροποποιητικής της υπ’ αριθμ. 331652/27.12.2006 (Φ.Ε.Κ. 1887/Β΄/29.12.2006) κοινής υπουργικής απόφασης.

JoomShaper