Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

Κ.Υ.Α. Υπ. Εσ.-Πο.Α.-Δ.Μ.Η.Δ.-Υγ.-Π.Ε.Κ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013-Φ.Ε.Κ. 3106/Β/09.12.2013 "Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίαςΚαταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου"

JoomShaper