Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8.10.2012-Φ.Ε.Κ.2718/Β/8.10.2012 "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις"

JoomShaper