Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων

Γονική Κατηγορία: Ειδικές Κατασκευές Κατηγορία: Λοιπά Εμφανίσεις: 1927

Εγκύκλιος 69230/Α3/06.05.2014/ΓΓΘ-ΓΓΧΑΠ-ΓΓΠΠ-ΓΓΔΥ "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων"