Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Κεραίες

NEW Έγγραφο 5134/05.02.2013/ΔΟΚΚ "Κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας"

NEW Εγκύκλιος 1/Αρ. Πρωτ. 5528/29.01.2013/ΔΟΚΚ "Κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας"

Απόφαση 661/2 Προέδρου ΕΕΤΤ-Φ.Ε.Κ. 2529/Β/17-9-2012 "Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

Έγγραφο 40763/4-9-2012/Δ.Ο.Κ.Κ. Β΄ "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας-πολεοδομική διαδικασία των αυθαίρετων κατασκευών"

Έγγραφο 17098/3-5-2012 της Δ.Ο.Κ.Κ. "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας-Ν.2075/92, Ν.2801/00, Ν. 4053/12, Ν. 4070/12"

Εγκύκλιος

Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006).
Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
Αριθμός Φύλλου 1666 Κανονισμός για Κεραίες (20.11.2006)
Αριθμός Φύλλου 517 (20.3.2009)
Αριθμός Φύλλου 13 (3.2.2006)
N3431 Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά.
Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ A΄ 13).                                                                                                    
Περιορισμός του αριθμού των ειδικών αδειών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (Fixed Wireless Access).
Αρ. Φύλλου 435,(29.3.2007)
Συμπληρωματική της 15393                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                  

JoomShaper