Κεραίες

Γονική Κατηγορία: Ειδικές Κατασκευές Κατηγορία: Λοιπά Εμφανίσεις: 1669

NEW Έγγραφο 5134/05.02.2013/ΔΟΚΚ "Κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας"

NEW Εγκύκλιος 1/Αρ. Πρωτ. 5528/29.01.2013/ΔΟΚΚ "Κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας"

Απόφαση 661/2 Προέδρου ΕΕΤΤ-Φ.Ε.Κ. 2529/Β/17-9-2012 "Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

Έγγραφο 40763/4-9-2012/Δ.Ο.Κ.Κ. Β΄ "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας-πολεοδομική διαδικασία των αυθαίρετων κατασκευών"

Έγγραφο 17098/3-5-2012 της Δ.Ο.Κ.Κ. "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας-Ν.2075/92, Ν.2801/00, Ν. 4053/12, Ν. 4070/12"

Εγκύκλιος

Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006).
Νόμος Υπ Αριθμ 2801
Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αριθμός Φύλλου 1666 Κανονισμός για Κεραίες (20.11.2006)
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αριθμός Φύλλου 517 (20.3.2009)
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αριθμός Φύλλου 13 (3.2.2006)
N3431 Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Αριθ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ 1105 Β'/00)
Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά.
Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ A΄ 13).                                                                                                    
Περιορισμός του αριθμού των ειδικών αδειών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (Fixed Wireless Access).
Αρ. Φύλλου 435,(29.3.2007)
Συμπληρωματική της 15393