Νεκροταφεία

Γονική Κατηγορία: Ειδικές Κατασκευές Κατηγορία: Λοιπά Εμφανίσεις: 4923

Κοιμητήρια:


KYA26882_5769_98


Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων


ΠΔ 1128/1980


Αποστάσεις κοιμητηρίων (39739)


Ν. 2508/97 (ΦΕΚ124 Α')


Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις


Διευκρίνιση της εγκυκλίου 6_92


Σχετική με την απόσταση οικοδομών από υφιστάμενα κοιμητήρια 


Αριθ.26882/5769 ΦΕΚ Δ'838 23/10/1998


Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων.


Ν. 2508/97 (ΦΕΚ-124 Α')


Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις


Νόμος για Κοιμητήρια


Απόσταση οικοδομών από υφιστάμενα κοιμητήρια.


Πολεοδομική Νομοθεσία


Ίδρυση Κοιμητηρίων και Περιορισμοί στη Δόμηση γύρω από αυτά


Αριθ. 26882/5769/98 (ΦΕΚ 838 Δ'-Διορθ. Σφαλμ.στο ΦΕΚ-1304Β’/98)


Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή


επεκτεινομένων κοιμητηρίων.


ΥΠ.ΕΣ.& ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.Α5/1210 ΤΗΣ 19.4/10.5.1978 (ΦΕΚ-424Β')


Περί όρων Ιδρύσεως Κοιμητηρίων


Α.Ν. 445/68 (ΦΕΚ-130 Α')


Περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών


Α.Ν. 582 της 28/28 Σεπτ. 1968 (ΦΕΚ Α 225)


Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων.


Π.Δ. 1128/80 (ΦΕΚ 284 Α')


Περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυσιν κοιμητηρίων