Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Διοικητικά

Δικαιώματα


Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις


Π.Δ. 294/1988


Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"


Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α')


Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.


 


 

JoomShaper