Χώροι στάθμευσης

Γονική Κατηγορία: Ειδικές Κατασκευές Κατηγορία: Χώροι Στάθμευσης Εμφανίσεις: 1759

Έγγραφο 2671/5.2.2013/Δ.Ο.Κ.Κ. "Εφαρμογή §3 άρθρου 2 του από 3-8-1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 749/Δ/10.8.1987)"