Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Ειδικές Κατασκευές

Κτηνοτροφία

ΥΠΕΧΩΔΕ 83840/3591/87 (ΦΕΚ - Δ' 1)


Αποστάσεις από πόλεις, χωριά, οικισμούς, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, λίμνες και ακτές, λουτροπόλεις,


τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία και ευαγή ιδρύματα για την ανέγρεση νέας ή


επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης.


 


Αριθμ. 244203/06 (ΦΕΚ –

Κτηνιατρικά

460 78 (ΦΕΚ-95 Α') 

Περί όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργίας Σφαγείων

 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της3 Οκτωβρίου 2002
για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων

Εγκύκλιος 69230/Α3/06.05.2014/ΓΓΘ-ΓΓΧΑΠ-ΓΓΠΠ-ΓΓΔΥ "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων"

 

 

 

Νεκροταφεία

Κοιμητήρια:


KYA26882_5769_98


Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων


ΠΔ 1128/1980


Αποστάσεις κοιμητηρίων (39739)


Ν. 2508/97 (ΦΕΚ124 Α')


Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις


Διευκρίνιση της εγκυκλίου

Σελίδα 3 από 4

JoomShaper