Παράταση προθεσμίας αναγγελίας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του

Γονική Κατηγορία: Επαγγελματικά Κατηγορία: Τεχνικός Ασφαλείας Εμφανίσεις: 1569

Υ.Α. 1495/68/17.01.2014/Υπ. ΕΚΑΠ "Επιμορφωση εγοδοτών ως τεχνικοί ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους"