Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Επαγγελματικά

Ένταξη στον ΕΦΚΑ μισθωτών ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ απασχολούμενων σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα

Εγκύκλιος 6/24/14.2.2017/ΓΔΕΕ "Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.-Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα"

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι 28/02/2017 στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28.02.2017, στους Ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα,

Απαλλαγή από τις εισφορές για ασφαλισμένους που απασχολούνται σε2 ή περισσότερα κράτη

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση οδηγεί έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μηχανικών να αναζητήσουν ευκαιρίες εργασίας στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν στην Ελλάδα, στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει και αποφασίζουν να εργαστούν

Παράταση Ασφαλιστικής Κάλυψης ΤΣΜΕΔΕ & ΟΑΕΕ μέχρι 29-2-2016 για όσους είχαν κάνει χρήση του Ν.4252/2014

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος του υπουργείου Eργασίας σχετικά με την παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του ΟΑΕΕ που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αφορά όσους έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της περ. Β, της υποπ. Α3, του

Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των οφειλετών του ΕΤΑΑ

Υ.Α. 13822/1089/02.05.2014/Υπ.Ε.Κ.Α.Π.-Φ.Ε.Κ. 1227/Β/14.05.2014 "Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπρόθεσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του Ο.Α.Ε.Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ο.Γ.Α."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Κριτήρια για ΚΕΑΟ.pdf)Κριτήρια για ΚΕΑΟ.pdf136 Kb847 Μεταφορτώσεις

Σελίδα 3 από 9

JoomShaper