Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Απόβλητα - Λύματα

Επικίνδυνα Απόβλητα

E(2001) 108


Τροποποιήσεις για καταλόγους αποβλήτων


Εγκύκλιος για διάθεση στο έδαφος


Άδειες διαχείρισης υγρών επικίνδυνων αποβλήτων σε περιπτώσεις διάθεσή τους, μετά από επεξεργασία, εντός ή επί του εδάφους.


Αριθμ. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ Β 383/28-3-2006)


Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Κ.Υ.Α. 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641 Β')


Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών


και αστικών λυμάτων. 


Αριθ. HΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ Β 1572/16-12-02) :


Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

JoomShaper