Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

ΚΥΑ 145026/10.01.2014/Υπ. Εσ., Αν.Αν., Αν. Υπ. Εσ., ΠΕΚΑ-ΦΕΚ 31/Β/14.01.2014 "Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΜΣΥ.pdf)ΕΜΣΥ.pdf170 Kb566 Μεταφορτώσεις

Νερά

NEW Υπ' αριθμ. οικ. 111084 Κ.Υ.Α.-Φ.Ε.Κ. 3368/Β/17.12.2012 "Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και

JoomShaper