Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Γονική Κατηγορία: Περιβαλλοντικά Κατηγορία: Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Εμφανίσεις: 1378

ΚΥΑ 145026/10.01.2014/Υπ. Εσ., Αν.Αν., Αν. Υπ. Εσ., ΠΕΚΑ-ΦΕΚ 31/Β/14.01.2014 "Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΜΣΥ.pdf)ΕΜΣΥ.pdf170 Kb554 Μεταφορτώσεις