Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Διαδικασίες γνωμοδοτήσεων, ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του στη διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄

ΚΥΑ 1649/45/14.01.2014 Υπ. Εσ., ΠΕΚΑ "Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 §9 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας"

JoomShaper