Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Περιβαλλοντικά

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

ΚΥΑ 145026/10.01.2014/Υπ. Εσ., Αν.Αν., Αν. Υπ. Εσ., ΠΕΚΑ-ΦΕΚ 31/Β/14.01.2014 "Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΜΣΥ.pdf)ΕΜΣΥ.pdf170 Kb566 Μεταφορτώσεις

Νερά

NEW Υπ' αριθμ. οικ. 111084 Κ.Υ.Α.-Φ.Ε.Κ. 3368/Β/17.12.2012 "Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και

Επικίνδυνα Απόβλητα

E(2001) 108


Τροποποιήσεις για καταλόγους αποβλήτων


Εγκύκλιος για διάθεση στο έδαφος


Άδειες διαχείρισης υγρών επικίνδυνων αποβλήτων σε περιπτώσεις διάθεσή τους, μετά από επεξεργασία, εντός ή επί του εδάφους.


Αριθμ. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ Β 383/28-3-2006)


Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση

Σελίδα 3 από 6

JoomShaper