Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Περιβαλλοντικά

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Άλλες Διατάξεις

Ισχύει από σήμερα, 31/03/2011 ο Νόμος 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με τον οποίο, μεταξύ άλλων, καταργούνται οι παρεκκλίσεις εντός του δικτύου Natura2000 για γήπεδα έκτασης κάτω των 4000 τ.μ. (Άρθρο 9, παράγραφος 2α.

Προστατευόμενες Περιοχές

Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α')


Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας


Νatura


Zώνες προστασίας περιβάλλοντος


Αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ-757 Β')


Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας


Αριθ. 33318/3028/28-12-98 (ΦΕΚ-1289 Β’)


Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση

Γενικές Διατάξεις

Αριθ. HΠ/11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ Β 332/20-3-03)

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 ''Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ

RAMSAR

2008.10.07 Aνακοίνωση για Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ


Θεσμοθέτηση του «Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που περιλαμβάνει τους υγροβιότοπους Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους.


Αποφάσεις για Εθνικό Παρκο ΑΜΘ


Χαρακτηρισμός

Σελίδα 2 από 6

JoomShaper