Δυνατότητα χορήγησης άδειας δόμησης σε διηρημένη ιδιοκτησία επί ακινήτου στο οποίο έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες πριν την 28-7-2011

Γονική Κατηγορία: Πολεοδομικά Κατηγορία: Άδειες Δόμησης Εμφανίσεις: 1584

Έγγραφο 925/24.02.14/ΓΓΧΑΠ "Δυνατότητα χορήγησης άδειας δόμησης σε διηρημένη ιδιοκτησία επί ακινήτου στο οποίο έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες πριν την 28-07-2011"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Άδεια δόμησης σε ιδοκτησίες με σύσταση προ 28.7.11.pdf)Άδεια δόμησης σε ιδοκτησίες με σύσταση προ 28.7.11.pdf204 Kb1210 Μεταφορτώσεις