Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Δικαιολογητικά για έλέγχο φορολογικών εγκρίσεων & αδειών δόμησης

Έγγραφο 226/10.2.2017/Γ.Γ.Χ.Σ.Α.Π. "Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011).

JoomShaper