Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Πυροπροστασία

Απόφαση 12/2012 (ΦΕΚ 1794/Β/6 Ιουνίου 2012) "Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων"
Απόφαση 13/2012 (ΦΕΚ 1794/Β/6 Ιουνίου 2012) "Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις"

JoomShaper