Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

ΝΟΚ

Σχετικά με την 48ωρη έγγραφη ενημέρωση των ΥΔΟΜ

Έγγραφο 780/09.01.2013/ΔΟΚΚ "Σχετικά με το άρθρο 4 του ν.4067/12, 'οπως ισχύει"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Σχετικά με την έγγραφη ενημέρωση.pdf)Σχετικά με την έγγραφη ενημέρωση.pdf52 Kb1228 Μεταφορτώσεις

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

NEW Έγγραφο28750/03.06.2013/ΔΟΚΚ  "Μηχανήματα και λοιπά στοιχεία σε ανοιχτούς εξώστες κτιρίων"

   Έγγραφο28279/30.04.2013/ΔΟΚΚ  "Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4067/12 

Εγκύκλιος 2/28271/30.04.2013/ΔΟΚΚ "Εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν.4067/12 «Νέος Οικοδομικός

JoomShaper