Σχετικά με την 48ωρη έγγραφη ενημέρωση των ΥΔΟΜ

Γονική Κατηγορία: Πολεοδομικά Κατηγορία: ΝΟΚ Εμφανίσεις: 3087

Έγγραφο 780/09.01.2013/ΔΟΚΚ "Σχετικά με το άρθρο 4 του ν.4067/12, 'οπως ισχύει"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Σχετικά με την έγγραφη ενημέρωση.pdf)Σχετικά με την έγγραφη ενημέρωση.pdf52 Kb823 Μεταφορτώσεις