Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Χωροταξία

Διευκρινίσεις για τις ρυθμίσεις της Γεωργικής γης Υψηλής Παραγωγικότητας σύμφωνα με την §11 του άρθρου 51 του Ν.4178

Εγκύκλιος 1889/07.04.2014/ΓΓΧΑΠ "Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 472/3.2.14 για το Άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α’)"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Διευκρινίσεις για ΓΥΠ βάσει Ν.4178.pdf)Διευκρινίσεις για ΓΥΠ βάσει Ν.4178.pdf85 Kb867 Μεταφορτώσεις

Έγγραφο σχετικά με το άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης

Εγκύκλιος 472/03.02.2014/Γ.Γ.Χ.Α.Π. "Άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α’)»

 

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Εγκύκλιος για εφαρμογή άρθρου 51 Ν4178.pdf)Εγκύκλιος για εφαρμογή άρθρου 51 Ν4178.pdf111 Kb1033 Μεταφορτώσεις

Δεσμευτικότητα χρήσεων γης ΓΠΣ

Έγγραφο 69038/27.12.2013/ΔΠΟΛΣ "Δεσμευτικότητα χρήσεων γης του ΓΠΣ Μαγούλας"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δεσμετικότητα χρήσεων γης ΓΠΣ.pdf)Δεσμετικότητα χρήσεων γης ΓΠΣ.pdf85 Kb1059 Μεταφορτώσεις

Πολεοδομικά

NEW Έγγραφο 43082/19.07.2013/Δ.Ο.Κ.Κ. "Τροποποιήσεις του Π.Δ. 13/22-4-1929 περί επικίνδυνων οικοδομών"

Έγγραφο 29066/30.05.2013/Δ.Ο.Κ.Κ. "Σχετικά με την αφετηρία μέτρησης ύψους στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων"

Έγγραφο 10657/12.03.2013/Δ.ΠΟΛ.Σ. "Εγκατάσταση περάτωσης έψησης (bake off)"

Έγγραφο 13/04.03.2013/Δ.ΠΟΛ.Σ. "Επανέγκριση ρυμοτομικών σχεδίων που καταργήθηκαν με πράξη

Χωροταξία

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08


Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.


Σχέδιο ΚΥΑ


Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού Σχεδιασμού και ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ιανουάριος 2008)


Χάρτες Γενικού Πλαισίου

JoomShaper