Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Πολεοδομικά

Πυροπροστασία

Απόφαση 12/2012 (ΦΕΚ 1794/Β/6 Ιουνίου 2012) "Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων"
Απόφαση 13/2012 (ΦΕΚ 1794/Β/6 Ιουνίου 2012) "Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις"

Ενέργεια

NEW N.4122/2013-Φ.Ε.Κ. 42/Α/19.02.2013 "Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις"

Έγγραφο 41850/28-9-2012/Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ/ΤΜ. ΠΑΡΑΔ. "Εφαρμογή ΚΕΝΑΚ σε παραδοσιακούς οικισμούς"

Εγκύκλιος 9/14-6-12 "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κ.Ε.Ν.Α.Κ."

Υ.Α. Αριθμ.

Σχετικά με την 48ωρη έγγραφη ενημέρωση των ΥΔΟΜ

Έγγραφο 780/09.01.2013/ΔΟΚΚ "Σχετικά με το άρθρο 4 του ν.4067/12, 'οπως ισχύει"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Σχετικά με την έγγραφη ενημέρωση.pdf)Σχετικά με την έγγραφη ενημέρωση.pdf52 Kb1332 Μεταφορτώσεις

Σελίδα 3 από 6

JoomShaper