Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Πολεοδομικά

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

NEW Έγγραφο28750/03.06.2013/ΔΟΚΚ  "Μηχανήματα και λοιπά στοιχεία σε ανοιχτούς εξώστες κτιρίων"

   Έγγραφο28279/30.04.2013/ΔΟΚΚ  "Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4067/12 

Εγκύκλιος 2/28271/30.04.2013/ΔΟΚΚ "Εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν.4067/12 «Νέος Οικοδομικός

Διευκρινίσεις για τις ρυθμίσεις της Γεωργικής γης Υψηλής Παραγωγικότητας σύμφωνα με την §11 του άρθρου 51 του Ν.4178

Εγκύκλιος 1889/07.04.2014/ΓΓΧΑΠ "Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 472/3.2.14 για το Άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α’)"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Διευκρινίσεις για ΓΥΠ βάσει Ν.4178.pdf)Διευκρινίσεις για ΓΥΠ βάσει Ν.4178.pdf85 Kb867 Μεταφορτώσεις

Έγγραφο σχετικά με το άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης

Εγκύκλιος 472/03.02.2014/Γ.Γ.Χ.Α.Π. "Άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α’)»

 

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Εγκύκλιος για εφαρμογή άρθρου 51 Ν4178.pdf)Εγκύκλιος για εφαρμογή άρθρου 51 Ν4178.pdf111 Kb1033 Μεταφορτώσεις

Δεσμευτικότητα χρήσεων γης ΓΠΣ

Έγγραφο 69038/27.12.2013/ΔΠΟΛΣ "Δεσμευτικότητα χρήσεων γης του ΓΠΣ Μαγούλας"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δεσμετικότητα χρήσεων γης ΓΠΣ.pdf)Δεσμετικότητα χρήσεων γης ΓΠΣ.pdf85 Kb1059 Μεταφορτώσεις

Σελίδα 4 από 6

JoomShaper