Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Πολεοδομικά

Ανασύσταση Φακέλλου

Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας

Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ - 165 Α / 30-6-2005)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α/15304/4-8-2005 Ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απωλεσθεί με υπαιτιότητα της υπηρεσίας

Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α/24327/21-2-2006 Ανασύσταση απολεσθέντων φακέλων οικοδομικών αδειών

Σελίδα 6 από 6

JoomShaper