Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Νομοθεσία

Επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/09, ν.3843/10, ν.4014/11 και ν.4178/13

Έγγραφο 21868/27.05.2014/Δ.Ο.Κ.Κ. "Επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/09, ν.3843/10, ν.4014/11 και ν.4178/13"

Τροποποίηση της ΚΥΑ “Ανοικτή πρόσκληση προς Δικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»"

Κ.Υ.Α. 13/12-01/9155/799/22.05.2014/Υπ.Αν.Αν.-Υπ.Π.Ε.Κ.Α. "Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Α.Π.13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς Δικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί με την με Α.Π. 13/12-01/18674/1345/11.10.2013 απόφαση και ισχύει"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση ενίσχυσης δικαιούχων (Μάιος 2014).pdf)Τροποποίηση ενίσχυσης δικαιούχων (Μάιος 2014).pdf412 Kb833 Μεταφορτώσεις

Απλοποίηση διαδικασίας τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας εργαζομένων στα τεχνικά έργα

Υ.Α. 14867/825/09.05.2014/Υφ.Ε.Κ.Α.Π.-Φ.Ε.Κ. 1241/Β/15.05.2014 "Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων.pdf)Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων.pdf124 Kb813 Μεταφορτώσεις

Κατάργηση-αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους

Έγγραφο Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014/ΓΓΚΑ "Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4254/2014 (Α΄ 85). Κατάργηση-αντικατάστασηδιατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους"

Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των οφειλετών του ΕΤΑΑ

Υ.Α. 13822/1089/02.05.2014/Υπ.Ε.Κ.Α.Π.-Φ.Ε.Κ. 1227/Β/14.05.2014 "Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπρόθεσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του Ο.Α.Ε.Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ο.Γ.Α."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Κριτήρια για ΚΕΑΟ.pdf)Κριτήρια για ΚΕΑΟ.pdf136 Kb551 Μεταφορτώσεις

Σελίδα 7 από 32

JoomShaper