Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 358/ΥΟΔΔ/11-5-2020 οι αποφάσεις για τη συγκρότηση των Σ.Α. των Π.Ε. Έβρου, Καβάλας και Ξάνθης. Λίγες ημέρες νωρίτερα δημοσιεύτηκαν και οι αντίστοιχες αποφάσεις για τις ΠΕ Ροδόπης και Δράμας (συνημμένα).

Μετά από επικοινωνία με την τέως Γραμματέα του ΣΑ ΠΕ Ξάνθης (τηλ.2541022349) και την Πρόεδρο του ΣΑ ΠΕ Ξάνθης (τηλ.2531350736), πληροφορηθήκαμε πως όσες αιτήσεις ενδεχομένως υποβλήθηκαν εντύπως το 2020 δεν θα ληφθούν υπόψιν (θεωρείται πως κακώς πρωτοκολλήθηκαν αφού δεν υφίσταντο ΣΑ ούτε και γραμματέας αυτού).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα e-Άδειες, το οποίο άνοιξε και για το ΣΑ ΠΕ Ξάνθης από την Τρίτη, 19/5/20. Προσοχή στην εισαγωγή της αίτησης δεν πρέπει να επιλεγεί η ΥΔΟΜ αλλά το Σ.Α. ως υπηρεσία (2η από τις 8 της λίστας για την ΠΕ Ξάνθης).

Εκ μέρους της προέδρου του ΣΑ, συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή στα υποβαλλόμενα στοιχεία, καθώς οποιαδήποτε έλλειψη μπορεί να οδηγήσει σε απορριπτική απόφαση ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα τυχόν διευκολύνσεων ή/και διορθώσεων στην ίδια συνεδρίαση.

Η σύνθεση του Συμβουλίου της ΠΕ Ξάνθης έχει τροποποιηθεί δύο φορές, τη μία στις 3/8/20 και εκ νέου την 18/9/20, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η πρώτη του συνεδρίαση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (763-ΥΟΔΔ.pdf)2η Τροποποίηση ΣΑ ΠΕ Ξάνθης130 Kb20 Μεταφορτώσεις
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΑ-Δράμας-298-2020.pdf)ΣΑ ΠΕ Δράμας145 Kb69 Μεταφορτώσεις
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΑ-ΠΑΜΘ-358-2020.pdf)ΣΑ ΠΕ Ξάνθης, Έβρου & Καβάλας117 Kb128 Μεταφορτώσεις
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΑ-Ροδόπης-347-2020.pdf)ΣΑ ΠΕ Ροδόπης150 Kb86 Μεταφορτώσεις
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση-ΣΑ.pdf)Τροποποίηση ΣΑ ΠΕ Ξάνθης161 Kb38 Μεταφορτώσεις
JoomShaper