Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Δραστηριότητες

Έγγραφο ΣΜΜΙΔΕ για τις εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

 

 

 

Ξάνθη, 02 Δεκεμβρίου 2014

Ανθ. Γ. Μιλτιάδου 24, 67100 Ξάνθη,

Τ: 2541083929 – 2541102240

F: 2541083928

ΠΡΟΣ:

1) Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας &

Κλιματικής Αλλαγής

κ. Ιωάννη Μανιάτη

Ε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ετήσια Τακτική ΓΣ στις 05.12.2014

 

 

 

Ξάνθη, 20Νοεμβρίου2014

Ανθ. Γ. Μιλτιάδου 24, 67100,  Ξάνθη

 

 

Τ: 2541022776 – 2541025233

 

ΠΡΟΣ

F: 2541025233  

 

Τα  μέλη του συλλόγου

Ε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους

Υποχρεωτικό το Πιστοποιητικό Απόδοσης για ενοικιάσεις και αγοραπωλησίες

O Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων Νομού Ξάνθης λόγω παρερμηνειών στη φόρμα διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομικών σε οτι αφορα τα μισθωτηρια, τονίζει και διευκρινίζει πως σε κάθε μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτου άνω των 50τ.μ., εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η

Γ.Σ. ΣΜΜΙΔΕ στις 22.10.2014

 

 

 

Ξάνθη, 6 Οκτωβρίου 2014

Ανθ. Γ. Μιλτιάδου 24, 67100,  Ξάνθη

 

 

Τ: 2541022776 – 2541025233

 

ΠΡΟΣ

F: 2541025233

 

Τα  μέλη του συλλόγου

Ε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται

Απάντηση της Γενικής Γραμματέιας Δημοσίων Εσόδων για τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Απαντώντας στην από 25/4/2014 επιστολή σας, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3661/2008, για τη διαχείριση των οποίων

Σελίδα 9 από 13

JoomShaper