Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Παράταση Βεβαιώσεων Μηχανικού

Ψηφίστηκε η παράταση έως 30 Ιουνίου 2021, των βεβαιώσεων Μηχανικού που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο 2021. Δημοσιεύτηκε στον Ν.4787/ΦΕΚ 44/τ.Ά/26-3-2021. Στο άρθρο δέκατο όγδοο περιλαμβάνεται η παρακάτω παράγραφος:

"5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.6.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας."

JoomShaper