Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: Μέχρι τις 31 Μαρτίου οι δηλώσεις

Λήγει στις 31 Μαρτίου η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες.

Το άρθρο 59 του ν. 4753/2020 (Α' 227) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 59 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.1.2021 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και την 31η.3.2021».

Το άρθρο 59 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 488 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ Α 31/28.02.2021.

Η υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο www.pothen.gr.

Επισημαίνεται ότι:

"Οι ελεγκτές/ριες δόμησης υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α' 309) όπως τροποποιήθηκε (Α' 160), σε περίπτωση που διενεργήσουν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας άνω των 1000 τ.μ."

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4030/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Β του άρθρου 156 του ν. 4389/2016.

JoomShaper