Επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/09, ν.3843/10, ν.4014/11 και ν.4178/13

Γονική Κατηγορία: Αυθαίρετα Κατηγορία: Λοιπά Εμφανίσεις: 1553

Έγγραφο 21868/27.05.2014/Δ.Ο.Κ.Κ. "Επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/09, ν.3843/10, ν.4014/11 και ν.4178/13"