Οδηγίες περί προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές βεβαιωθέντων στις ΔΟΥ

Γονική Κατηγορία: Αυθαίρετα Κατηγορία: Ν. 4014 Εμφανίσεις: 1625

Έγγραφο 36796/01.08.2013/ΔΟΚΚ "Οδηγίες περί προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές βεβαιωθέντων στις ΔΟΥ"