Σύστημα Διαχείρισης Δηλώσεων & Βεβαιώσεων του Ν. 4014/11

Γονική Κατηγορία: Αυθαίρετα Κατηγορία: Ν. 4014 Εμφανίσεις: 1627

Το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων επεκτείνεται με τη δυνατότητα εισαγωγής των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων και την ηλεκτρονική διαχείριση αιτήσεων τροποποίησης. Για τον λογο αυτό από 19/6/2012 και μέχρι 21/6/2012 (που προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία) μπορεί να σημειωθούν μικρής διάρκειας διακοπές στην λειτουργία της υπηρεσίας.Η λειτουργία των νέων προσθηκών περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.