Σταυλικές εγκαταστάσεις & κατεδαφισμένες προ της 28.7.2011 κατασκευές

Γονική Κατηγορία: Αυθαίρετα Κατηγορία: Ν. 4178 Εμφανίσεις: 1667

Ενημερώνουμε τους μηχανικούς ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ν. 4178/2013 έχουν ενεργοποιηθεί από τις 21.12.2013 οι παρακάτω επιλογές:

- Σταυλικές εγκαταστάσεις (παρ. 13 άρθρου 23)

- Κατεδαφισμένες προ της 28.7.2011 κατασκευές (παρ. 4 άρθρου 23)

Δείτε τις σχετικές επιλογές στο πεδίο "Τύπος αυθαιρεσίας" του ΦΚ:

Προσοχή: Προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο παράβολο, είναι απαραίτητη η αναγραφή των τ.μ. στο πεδίο ΥΔ.

Σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 13 άρθρου 23 (σταυλικές εγκαταστάσεις) δείτε επίσης:

- διευκρίνιση 65 της Εγκυκλίου 3 ΥΠΕΚΑ 1.10.2013
- διευκρίνιση 44 της Εγκυκλίου 4 ΥΠΕΚΑ 3.12.2013