Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»

Γονική Κατηγορία: Αυθαίρετα Κατηγορία: Ν. 4178 Εμφανίσεις: 2912

Υ.Α. Αν. Υπ. Π.Ε.Κ.Α. 297/07.01.2014-Φ.Ε.Κ. 39/Β/14.01.2014 "Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174)"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αλλαγή φύλλου καταγραφής (παράρτημα Α).pdf)Αλλαγή φύλλου καταγραφής (παράρτημα Α).pdf338 Kb1062 Μεταφορτώσεις