Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Αυθαίρετα σε περιοχές με μη καθορισμένες ή αναθεωρημένες χρήσεις τα τελευταία 25 έτη

Εγκύκλιος 939/24.02.2014/ΓΓΧΑΠ "Παρ. 18α άρθρου 23 του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄)

JoomShaper