Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Ειδικές Κατασκευές

Διοικητικά

Δικαιώματα


Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις


Π.Δ. 294/1988


Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"


Ν.

Βιομηχανία

NEW Π.Δ..44/29.03.2013-ΦΕΚ82/Α/08.04.2013 "Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας"

Ν.3982/2011-ΦΕΚ143/Α/17.6.2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"

ΚΥΑ 3137/191/Φ.15-ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012 "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΟΤ

NEW Έγγραφο 22636/6.7.2012 ΔΠΟΛΣ "Δραστηριότητες τουριστικών επιχειρήσεων"

Εγκύκλιος για αστέρια 1

Εγκύκλιος για αστέρια 2

Οδηγίες – διευκρινίσεις εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν. 3190/03 (ΦΕΚ249/Α/30.10.03) για την κατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Υπουργικές αποφάσεις

Διευκρινίσεις για την ίδρυση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Γυμναστηρίων

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με τη «Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης», για την ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (διάθεσης τροφίμων και ποτών), Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, καθώς και Γυμναστήρια και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων,

Σελίδα 1 από 4

JoomShaper