Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Γεωργοκτηνοτροφικά

Κτηνοτροφία

ΥΠΕΧΩΔΕ 83840/3591/87 (ΦΕΚ - Δ' 1)


Αποστάσεις από πόλεις, χωριά, οικισμούς, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, λίμνες και ακτές, λουτροπόλεις,


τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία και ευαγή ιδρύματα για την ανέγρεση νέας ή


επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης.


 


Αριθμ. 244203/06 (ΦΕΚ –

Κτηνιατρικά

460 78 (ΦΕΚ-95 Α') 

Περί όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργίας Σφαγείων

 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της3 Οκτωβρίου 2002
για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον

JoomShaper