Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Ξενοδοχεία

ΕΟΤ

NEW Έγγραφο 22636/6.7.2012 ΔΠΟΛΣ "Δραστηριότητες τουριστικών επιχειρήσεων"

Εγκύκλιος για αστέρια 1

Εγκύκλιος για αστέρια 2

Οδηγίες – διευκρινίσεις εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν. 3190/03 (ΦΕΚ249/Α/30.10.03) για την κατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Υπουργικές αποφάσεις

JoomShaper