Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

ΚΥΕ

Διευκρινίσεις για την ίδρυση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Γυμναστηρίων

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με τη «Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης», για την ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (διάθεσης τροφίμων και ποτών), Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, καθώς και Γυμναστήρια και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων,

Απλούστευση & Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/Υπ. ΟΙΚ., ΕΣ., ΔΜΕΔ, ΥΓ., ΠΕΚΑ, Αν. Υπ. ΠΕΚΑ-ΦΕΚ 3402/Β/31.12.2013 "Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)-Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Απλούστευση & Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Π.Υ.Υ.Ε.

ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/Υπ. ΟΙΚ., ΕΣ., ΔΜΕΔ, ΥΓ., ΠΕΚΑ, Αν. Υπ. ΠΕΚΑ-ΦΕΚ 3403/Β/31.12.2013 "Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)-Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

Κ.Υ.Α. Υπ. Εσ.-Πο.Α.-Δ.Μ.Η.Δ.-Υγ.-Π.Ε.Κ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013-Φ.Ε.Κ. 3106/Β/09.12.2013 "Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίαςΚαταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου"

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8.10.2012-Φ.Ε.Κ.2718/Β/8.10.2012 "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις"

Σελίδα 1 από 2

JoomShaper