Σύνδεση Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Επιβεβαίωση Κωδικού
Email Username

Λοιπά

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων

Εγκύκλιος 69230/Α3/06.05.2014/ΓΓΘ-ΓΓΧΑΠ-ΓΓΠΠ-ΓΓΔΥ "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων"

 

 

 

Νεκροταφεία

Κοιμητήρια:


KYA26882_5769_98


Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων


ΠΔ 1128/1980


Αποστάσεις κοιμητηρίων (39739)


Ν. 2508/97 (ΦΕΚ124 Α')


Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις


Διευκρίνιση της εγκυκλίου

Λιμενικές Εγκαταστάσεις

Αριθμ. 8111.1/41/09/09 (ΦΕΚ 412 Β/6-3-2009)


Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων


φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής

Κεραίες

NEW Έγγραφο 5134/05.02.2013/ΔΟΚΚ "Κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας"

NEW Εγκύκλιος 1/Αρ. Πρωτ. 5528/29.01.2013/ΔΟΚΚ "Κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας"

Απόφαση 661/2 Προέδρου ΕΕΤΤ-Φ.Ε.Κ. 2529/Β/17-9-2012 "Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

Έγγραφο 40763/4-9-2012/Δ.Ο.Κ.Κ. Β΄ "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας-πολεοδομική διαδικασία των αυθαίρετων κατασκευών"

Έγγραφο

Σελίδα 1 από 2

JoomShaper